Vergoedingen

Vergoeding door zorgverzekeraar

Psychosociale hulpverlening wordt vergoed onder de noemer Complementaire Zorg of Alternatieve Geneeswijzen. Deze vorm van hulpverlening is niet opgenomen in het basispakket , maar wordt door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Aangezien de wereld van de zorgverzekeraars volop in beweging is kan ieder het beste zijn eigen verzekering hierop raadplegen.

Deze link kan daarbij helpen www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

De rekening dient binnen 14 dagen voldaan te worden, ongeacht of er vergoeding via de zorgverzekeraar plaatsvindt.

Mijn persoonlijke AGB code en praktijk AGB code worden vermeld op de factuur.


Overige vergoedingen

Werkgevers of uitkerende instanties zijn soms ook bereid de kosten voor begeleiding te vergoeden als deze plaatsvindt in het kader van bijv. ziekteverzuim.