Geregistreerd

Aangesloten bij LVPW, RBCZ en EFT-NL


Ik ben geregistreerd Registerlid bij de LVPW .

De LVPW is een onafhankelijke beroepsvereniging voor professionals in de Psychosociale hulpverlening. Lees meer


Deze LVPW stelt hoge eisen wat betreft deskundigheid en professionaliteit aan de bij haar aangesloten leden. Daardoor zijn er steeds meer zorgverzekeraars die deze vorm van hulpverlening vergoeden. De LVPW is weer aangesloten bij de koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg) .

Er is een Klacht- en - Tuchtrechtregeling, deze is onder gebracht bij de SCAG. Bij een conflict gaan wij eerst samen bekijken of we eruit kunnen komen. Lukt dit niet, kunt u zich wenden tot de LVPW en worden verdere stappen ondernomen.


Ook sta ik geregistreerd bij EFT Nederland als basis relatietherapeut. Lees meer