Gestalt

De Gestalt benadering

Niemand ontwikkelt zich alleen. Een mens ontwikkelt zich voortdurend onder invloed van anderen en de wereld.

De Gestalt benadering is een experiëntiele, ervaringsgerichte benadering, meer procesgericht dan doelgericht. Bij problematiek wordt er niet uitgegaan van (innerlijke) stoornissen en etiketterende diagnoses. Men ziet processen en (en dit is een hoopvolle gedachte) een doorgaande actuele belevingsstroom, die per definitie veranderlijk is. Dit is de voortdurende wisselwerking met de omgeving.

In dit contact wordt alles zichtbaar. De kwaliteit van dit contact (met partner, dierbaren, collega's etc) bepaalt in hoge mate ons welzijn, gezondheid en effectiviteit. Het stelt ons in staat om richting en zin aan het leven te geven. Het vereist echter nogal wat om ‘in touch’ te blijven met onszelf én onze omgeving.

Eenieder ervaart hierin van tijd tot tijd wel enige belemmeringen. Of dit nu door levenservaringen, vroege ervaringen, innerlijke overtuigingen of door andere invloeden veroorzaakt wordt.

Het vergroten van bewustzijn en/of gewaar-zijn speelt een grote rol. Opnieuw contact maken met de eigen beleving geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan wat we (be)denken.