EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodiek bij behandeling van onder andere PTSS (posttraumatische stressstoornis). Mensen die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna met klachten te maken hebben zoals, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies. Ook minder ingrijpende maar lastige fobieën kunnen goed worden behandeld.

EMDR is ontdekt en ontwikkeld door psychologe Francine Shapiro aan het eind van de jaren ‘80. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek is verricht, is nog niet geheel bekend wat de werking van EMDR precies is. Eén van de verklaringen is, dat de verwarringsmethodiek de hersen en het lymbisch-systeem, waar traumatische ervaringen waarschijnlijk niet goed verwerkt worden, alsnog de hersenen van disfunctioneel naar functioneel kan verwerken.

Bij een traumatische ervaring wordt er vanuit gegaan dat de ervaring als het ware “bevriest” in het brein. Hierna blijven reacties op deze ervaring, ver nadat het voorval heeft plaatsgevonden, als een traumatische situatie zich door de hersenen herhalen. Dit ondanks dat dat niet meer nodig is. Geluiden, geuren en situaties kunnen zich voordoen alsof de persoon wederom in een gelijke situatie terecht komt, ook al weet de persoon dat het niet het geval is. Hieruit blijkt dat er als het ware geen verwerking heeft plaats gevonden. EMDR geeft een “versnelde informatiewerking” waardoor deze traumatische respons vaak volledig verdwijnt.