EFT

De EFT benadering

DE EFT-methode sluit naadloos aan op de Gestalt benadering. EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Deze therapie is door Sue Johnson (Canada) en haar team ontwikkeld en verwerft in Nederland steeds meer bekendheid. Zij werkt systemisch, ervaringsgericht en volgens de hechtingstheorie van John Bolby . Het biedt ons een routekaart van de liefde.

De EFT relatietherapie legt, in tegenstelling tot traditionele gedragsmatige relatietherapie, meer de nadruk op onderliggende emoties en behoeften. Verlies van emotionele verbinding maakt eenzaam en ieder mens heeft een verlangen naar steun, verbondenheid en liefde.

De EFT relatietherapie heeft drie fases, waarbij er veel aandacht is voor de pijlers van een goede relatie: veilige hechting, een vertrouwd gevoel, respectvolle communicatie en de bereidheid om de eigen behoeftes en die van de ander te erkennen.

Fase 1: In kaart brengen en stop zetten van escalaties en negatieve patronen

Fase 2: Opnieuw in elkaars hart leren kijken zodat er nieuwe positieve verbinding ontstaat

Fase 3: Nieuwe oplossingen voor oude problemen bedenken en de nieuw verworven verbondenheid bestendigen.

lees meer over Emotionally Focused Therapy